ADVOKAT
ŘIVIND ROGNE OLSEN
GODKJENT ADVOKATMEGLER OG MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING
 • Telefon: 35 09 18 80
 • Mobil: 97 51 99 71
 • Telefaks: 35 09 82 44
 • Kontor: Sam Eydes gt 69
 • 3660 Rjukan
 • Foretaksnr.: 958 029 349
 • E-post: post@advokatrjukan.no

Fagomrĺder

Jeg arbeider særlig med følgende fagområder:

Arve- og skifterett

 • Oppsetting av testamenter
 • Arveforskudd og gaver
 • Skifte av dødsboer - privat og offentlig skifte
 • Spørsmål om arveavgift
 • Generasjonsskifte, arv og skatt
 Fremtidsfullmakter
 • Skrive fremtidsfullmakter. Det er fullmakt til noen for å ivareta dine interesser dersom du på grunn av sykdom ikke lenger klarer det selv. 
 Familierett
 • Separasjon- og skilsmisser
 • Barnefordeling (fast bosted/samvær)
 • Skifte mellom ektefeller og samboere
 • Samboeravtaler

Fast eiendom

 • Rådighet over egen eiendom
 • Tomtefeste
 • Rettigheter (servitutter) i fast eiendom
 • Sameie
 • Hevd
 • Grensetvister
 • Fradeling
 • Eierseksjonering
 • Jordskifte
 • Odelsrett
 • Naborett
 • Husleierett
 • Konsesjon

Avtalerett

 • Skriving av private avtaler
 • Skriving av avtaler i næringsvirksomhet
 • Tolking av avtaler

Arbeidsrett

 • Rettigheter i arbeidsforhold
 • Oppsigelse i arbeidsforhold
 • Rettigheter ved nedbemanning og omstrukturering
 • Midlertidige arbeidsavtaler

Skatterett

 • Skriving av selvangivelser for privatpersoner
 • Skriving av selvangivelser for næringsdrivende
 • Skatterådgivning for private og næringsdrivende
 • Juridisk rådgivning om merverdiavgift
 • Eiendomsskatterett 

Borettslag

 • Forretningsføreroppdrag for borettslag

Vergemålsrett

 • Juridisk rådgivning i vergemålsrett 
 • Vergeoppdrag
 • Saker om fratakelse av rettslig handleevne 
 • Saker om vergemål 

Plan- og bygningsrett

 • Rådgivning i plan- og bygningssaker 

Forvaltningsrett

 • Alle typer forvaltningssaker overfor statlige, fylkeskommunale og kommunale organer

Konkursrett og gjeldsrådgivning

 • Bobestyrer for konkursbo
 • Juridisk rådgivning i konkurssaker
 • Juridisk rådgivning i akkordsaker
 • Gjeldsrådgivning

Vassdragsreguleringssaker

 • Juridisk rådgivning i vassdragsreguleringssaker

Skjønn og ekspropriasjonsrett

 • Juridisk rådgivning i alle typer rettslige skjønn
 • Juridisk rådgivning i alle typer ekspropriasjonssaker 

Selskapsrett

 • Juridisk rådgivning i selskapsrett 
 • Utarbeide dokumentene ved stiftelse av aksjeselskaper
 • Vedtektsendinger for aksjeselskap

All den juridiske rådgivningen som er nevnt overfor, omfatter også prosessoppdrag for forliksråd, juridisk bistand til en part under rettsmegling eller advokatmegling samt prosessoppdrag for tingretter, lagmannsretter og Høyesteretts kjæremålsutvalg.

Kontoret påtar seg ikke oppdrag som forsvarer i straffesaker.

Kontoret kan ikke påta seg saker mot Tinn kommune.

Advokat Řivind Rogne Olsen, Adresse: Sam Eydes gt 69, 3660 Rjukan, Telefon: 35 09 18 80, Mobil: 97 51 99 71, Telefaks: 35 09 82 44, E-post: post@advokatrjukan.no
Websidene er utviklet av DataService Rjukan AS