Offentlige lenker

http://www.fri-rettshjelp.no/
Her finner du nærmere informasjon om hva fri rettshjelp er og hvordan du kan få det.

http://www.norge.no/
En offentlig portal som skal hjelpe brukerne å finne frem til offentlige tjenester og informasjon.
norge.no peker også videre til gode sider med mer info.

http://www.lovdata.no/
Lovdata har oversikt over Norges lover og forskrifter. Her finner du og lagmannsrettsdommer
og høyesterettsdommer for de siste seks månedene.

http://www.jus.no/ 
Juristenes informasjonstjenester.
Har lenker til flere juridiske organisasjoner og annen informasjon.
Her er også linken til Advokatforeningen sine sider. 

http://www.domstol.no/
Portalen for alle domstolene i Norge.
På disse sidene får du generell informasjon om rettsvesenet i Norge
og en nærmere beskrivelse av de enkelte instansene.