Sidekart

 
Hovedside
Om oss

Advokatmegling

 • Innledning
 • Hva er advokatmegling
 • Resultatet av meglingen
 • Når kan advokatmegling prøves
 • Fordelene med advokatmegling
 • Kostnadene med advokatmegling
 • Nærmere opplysninger
Fagområder
 • Arve- og skifterett
 • Familierett
 • Fast eiendom
 • Avtalerett
 • Arbeidsrett
 • Skatterett
 • Borettslag
 • Vergemålsrett
 • Plan- og bygningsrett
 • Forvaltningsrett
 • Konkursrett og gjeldsrådgivning
 • Vassdragsreguleringsrett
 • Skjønn og ekspropriasjonsrett
 • Selskapsrett

Eiendomsmegling

 • Boligmegling
 • Hyttemegling
 • Megling ved salg av næringseiendommer
 • Megling ved salg av landbrukseiendommer
 • Kontraktskriving i forbindelse med eiendomsoverdragelser
 • Oppgjørsoppdrag i forbindelse med eiendomsoverdragelser
 • Eierskifteforsikring i forbindelse med ovennevnte oppdrag

 

Eiendom til salgs

 • Koselig enebolig i Atrå

Inkasso

 • Innledning
 • Kostnadene med inkassosaker
 • Gangen i en inkassosak
 • Fordelen med å bruke advokat til inkassooppdrag

Fri rettshjelp

 • Innledning
 • Inntekts- og formuesgrenser
 • Sakstyper med fri rettshjelp
 • Egenandel
 • Nærmere opplysninger

Rettshjelpforsikring

 • Innledning
 • Hovedinnholdet i forsikringsvilkårene
 • Egenandel
 • Melding av tvist
 • Nærmere opplysninger
Priser
Konsultasjon
 • oppdragsbekreftelse
Kontakt oss
Veiforklaring
Offentlige lenker