Fagområder

Jeg arbeider særlig med følgende fagområder:

Arve- og skifterett

 Fremtidsfullmakter
 Familierett

Fast eiendom

Avtalerett

Arbeidsrett

Skatterett

Borettslag

Vergemålsrett

Plan- og bygningsrett

Forvaltningsrett

Konkursrett og gjeldsrådgivning

Vassdragsreguleringssaker

Skjønn og ekspropriasjonsrett

Selskapsrett

All den juridiske rådgivningen som er nevnt overfor, omfatter også prosessoppdrag for forliksråd, juridisk bistand til en part under rettsmegling eller advokatmegling samt prosessoppdrag for tingretter, lagmannsretter og Høyesteretts kjæremålsutvalg.

Kontoret påtar seg ikke oppdrag som forsvarer i straffesaker.

Kontoret kan ikke påta seg saker mot Tinn kommune.