Eiendomsmegler

Eiendomsmegling

Advokatkontoret påtar seg alle typer eiendomsmegleroppdrag og deloppdrag knyttet til overdragelse av fast eiendom. De typer oppdrag vil kan utføre er følgende:

Vi kan tilby deg :

Honoraret for megleroppdraget blir nedfelt  i en oppdragsavtale mellom selger og megler. Vanligvis bruker vi disse oppdragsvilkår:

  1. Provisjon på 2,5 % av kjøpesummen pluss 25 % merverdiavgift, dog minimum kr. 25.000,- pluss 25 % merverdiavgift = kr. 31.250,-.
  2. Det blir intet tillegg for visningene hvis det ikke blir mer enn to visninger.
  3. For visninger utover 2 blir det er tillegg pr. visninger på kr. 1.000,- pluss 25 % merverdiavgift = Kr. 1.250,-
  4. Dessuten må selger betale meglers utlegg til takst og annonser. Selger velger selv hvilken takstmann som skal brukes og på hvilken måte eiendommen skal annonseres. Vi har fast avtale med http://www.finn.no/ om plassering av våre eiendommer der. Men de finnes også på vår egen hjemmeside under linken eiendom til salgs på hovedsiden.
  5. Vi tar ingen ytterligere pris for utarbeidelse av salgsoppgaver og annet salgsmateriell slik de fleste andre eiendomsmeglere gjør. Det er valgfritt om oppdragsgiver ønsker å benytte profesjonell fotograf, men ekstra kostnader til fotografering vil da påløpe.

Advokatkontoret har digitalt speilreflekskamera, fargelaserskriver/scanner, innbindingsmaskin og lasermåler til produksjon av profesjonelle fotografi av eiendommen innvendig og utvendig, salgsoppgaver og fargekopiering og scanning av takster.   Vi har også store salgsplakater som kan settes i vinduer eller på husvegg samt visningsbukker og visningsskilt til bruk under visningene. Vi har også en monter på husveggen ved vårt kontor i Tjønnstadgaten hvor opplysninger om alle eiendommene vi har lagt ut for salg er hengt opp.

Vi foretar alltid grundig befaring av eiendommen sammen med selger.

Vi har avtale med lokal godkjent takstmann med meget god lokalkunnskap som kan benyttes hvis kunden ønsker det.

Velger kunden å tegne eierskifteforsikring ordner vi alt i forbindelse med forsikringen. Men selger må fylle ut og undertegne en egenerklæring om eierskifteforsikring som skal følge salgsoppgaven som vedlegg. Vi har fast avtale med Protector Forsikring om salg av eierskifteforsikringer.

Salgsoppgaver og takster til interesserte blir distribuert omgående fra vårt kontor enten interessenten kommer til vårt kontor i Sam. Eydesgt. 69 eller ønsker det tilsendt pr. e-post, telefaks eller pr. brev.

Vi stiller alltid opp for å vise eiendommen når interesserte ber om det.

- stikk innom for en hyggelig prat hvis du skal selge din eiendom - det vil lønne seg.