Priser

Ordinær timepris ved konsultasjon hos advokat eller advokatfullmektig ved vårt kontor er nå kr. 1.800,- pluss 25 % merverdiavgift = kr. 2.250,-. 

 

Enkelte mindre oppdrag kan prissettes noe nærmere dersom de ikke avviker betydelig fra normal arbeidsmengde og normal lengde på samtalen med klienten om saken. På denne bakgrunn kan vi prissette følgende typer oppdrag slik:

 1.

Opprettelse av ektepakt: 

Ca. kr. 3.000.- 

min. kr. 2.000,-  maks kr. 6.500,- 
 2. Søknad om separasjon:  Ca. kr. 2.500,-  min. kr. 2.000,-  maks kr. 3.000,- 
 3. Søknad om skilsmisse:  Ca. kr. 2.500,-  min. kr. 2.000,-  maks kr. 3.000,- 
 4. Skrive samboeravtale:  Ca. kr. 5.000,-  min. kr. 3.500,-  maks kr. 7.000,- 
 5. Opprettelse av testament:  Ca. kr. 3.500,-  min. kr. 2.000,-  maks kr. 6.000,- 
 6. Skrive og tinglyse et skjøte: 
I tillegg må kunden eller kjøper betale tinglysingsgebyr kr 525.- og dokumentavgift 2,5% av kjøpesum/markedsverdi til staten.

Ca. kr. 2.500,-  min. kr. 2.000,-  maks kr. 3.500,- 
 7.

Skrive dokumentene ved salg av fast eiendom når selger selv har funnet en kjøper:
I tillegg må kjøper betale tinglysingsgebyr kr 525,- og dokumentavgift 2,5% av kjøpesum/markedsverdi til staten.

 

 normalpris. kr. 12.000,-

 
 8. Eiendomsmegling ved salg av fast eiendom:
Dessuten kr. 1.250,- pr. visning ut over 2. Ingen tillegg for prospekt, salgsmateriell o.l. Takst og annonser betales av selger etter faktiske utlegg til dette. I tillegg må kjøper betale tinglysingsgebyr kr 525,- og dokumentavgift 2,5% av kjøpesum/markedsverdi til staten. Ved oppdrag som gjelder landbrukseiendom vil provisjonen være på 3,75 % inklusiv merverdiavgift av kjøpesummen. 

3,125 % av salgs-
summen, 

min kr. 31.250,-  
 9. Skrive dokumentene ved søknad om eierseksjonering:
I tillegg kommer behandlingsgebyr til kommunen på kr. 2.580,- uten befaring og inntil kr. 4.300,- med befaring. Det må også betales tinglysingsgebyr til staten på kr. 525,-. Dersom seksjonene skal ha egne utearealer blir det også et oppmålingsgebyr til kommunen etter kommunens satser for slike tjenester.  

Ca. kr. 6.500,-  min. kr. 5.000,-  maks kr. 9.000,- 
10. Skrive søknad om fradeling eller kartforretning over tomt med vedlegg:  Ca. kr. 6.000,-  min. kr. 4.000,-  maks kr. 10.000,- 

Alle disse prisene er inkl. 25 % merverdiavgift. Offentlige avgifter/gebyrer er ikke merverdiavgiftspliktige.