Konsultasjon

Ved første konsultasjon ser vi på saken og gir informasjon om priser, saksgang
og eventuell dekning gjennom rettshjelpforsikring eller fri rettshjelp.

Dersom vi skal gå videre med saken, skrives det en oppdragsbekreftelse.
Den inneholder blant annet:

  • Hva advokatbistanden går ut på
  • Tiden saken beregnes å ta
  •  Antatt pris
  •  Fakturametode og forfall
  •  Eventuelle renter ved overskridelse av forfall
  •  Informasjon om eventuel klage til Advokatforeningen disiplinærutvalg
 

Dersom kunden ønsker det, kan vi gjennomføre konsultasjonene hjemme hos kunden helt eller delvis.